Discover
Start a collection Search

juanita0827

767 contributions 1 participating

contributions participating

"Isten nem azt kéri, hogy szeresd jobban felebarátodat, mint magadat. „Csak” annyit kér, hogy ugyanannyira szeresd. Ha kérésének minden ember eleget tudna tenni, megvalósulhatna itt a földön Isten szeretet-országa."

"A gyengédség aktív megnyilvánulás, amely a másokkal való bánásmódunkra jellemző. A szelídség egy passzív tulajdonság, mely a helyes keresztyén magatartást írja le az irántunk megnyilvánuló igazságtalanságokkal szemben. A gyengédséget illusztrálhatjuk azzal a bánásmóddal, ahogy egy drága kristálypohár készletet kezelünk. A gyengédség annak felismerése, hogy az emberi lélek értékes, de törékeny, és figyelmesen kell bánni vele."
/Jerry Bridges/

"A bűnbocsánat éppen olyan érthetetlenül hatalmas isteni cselekvés, mint a teremtés. A teremtés azt jelenti, hogy ami nem volt: az Isten szavára lett! A bűnbocsánat pedig azt, hogy ami volt, az Isten szavára nincs többé! Nincs! Mintha sose lett volna!" /Joó Sándor/

Az ember a külsőt  Isten a belsőt látja

"Az ember a külsőt, Isten a belsőt látja. Az ember a cselekedetekre néz, Isten pedig a szándékra." /Kempis/

Isten kegyelmének óramutatója mindig a mai napon  a most napján áll

"Isten kegyelmének óramutatója mindig a mai napon, a most napján áll."

A szeretet az a szívnek  ami a virág a rétnek

"A szeretet az a szívnek, ami a virág a rétnek. A virágok betakarják a földek puszta, sivár helyeit is. Körülölelik a sziklákat. Kinőnek még a fák gyökerei között is. Betakarják a föld sebzett felszínét, az agyagos, sivár földeket a dicsőség és magasztosság palástjával öltöztetik fel, pazarló szépségben. Ugyanígy takarja be a szeretet az emberi természet durva, sebzett helyeit is."
/E.W. Kenyon/

Csak annak szabad fájdalmat okozni  aki gyógyítani is tud

"Csak annak szabad fájdalmat okozni, aki gyógyítani is tud. Ezért jó lelkiismerettel csak a szeretet okozhat fájdalmat. De neki szabad, és kell is, mert az igazi szeretet nem szentimentális és sajnálkozó, hanem erős és bátor."
/Walter Trobisch: Szerettem egy leányt/

Tudod az igazi szerelem nem vakká  hanem látóvá tesz

"Tudod az igazi szerelem nem vakká, hanem látóvá tesz. Világosan látja a másik hibáit és gyengeségeit - és ennek ellenére szereti, hibáival és gyengeségeivel együtt."
/Walter Trobisch: Szerettem egy leányt/

Ha mindig boldognak kell tűnni  az feszültséghez vezet

"Ha mindig boldognak kell tűnni, az feszültséghez vezet. Sokkal több olyan embert látok, aki színleli a boldogságot, mint aki éli a valóságot. Az igazság az, hogy nem minden nap lesz 'tízpontos'." /Rick Warren/

A szeretet olyan  mint egy édesanya

"A szeretet olyan, mint egy édesanya: elnézi a fogyatékosságot abban, akiben a hit még csak bölcsőkorát éli."

Valamennyien ismerjük  hogyan formálódik egy gyöngy

"Valamennyien ismerjük, hogyan formálódik egy gyöngy. Nem lehet gyöngyöd, ha nincs fájdalom. A gyöngy a kagylóban úgy lett, hogy először volt egy repedés a kagylóhéjon, amin keresztül egy homokszem bejutott. Amikor ott volt a kagylóban, akkor mindenféle gyógyító nedvek szabadultak fel. Ha a homokszemnem került volna a kagylóba, akkor mindez nem történik meg. Ha nincs ott a homokszem okozta irritáció, akkor a gyógyító nedvek sem szabadulnának fel. Egy seb alakul ki a kagylóban. Idővel a seb meggyógyul. A gyöngy pedig a meggyógyult seb terméke. Gyöngyöket csak szenvedéssel lehet létrehozni. Isten ugyanezt az elvet használja a mi életünkben. Valami nagyon-nagyon értékeset hoz létre a lelkünkben, amint szenvedünk."

Mit neked az emberek dicsérete vagy annak hiánya  ha tudod  hogy a szerető I...

"Mit neked az emberek dicsérete vagy annak hiánya, ha tudod, hogy a szerető Isten szemefénye vagy?!"