Discover
Start a collection Search

mhieyhang027

58 contributions 1 participating

contributions participating

Ang seminaryo na binubo ng tatlong Facultad lamang ang kabuuan ng UST noong itinatag ito.

Walang gusaling pinapatayo sa loob ng UST na mas mataas sa Main Building.

Binuhat pa mismo mula sa Intramuros ang pinaka-entrance ng UST noon sa intramuros na tinatawag ngayong Arch of the Centuries.

Nasunog ang unang high school building na ngayon ay kinakatayuan ng Clinic.

Kailangan pa ng basbas ng Santo Papa mula sa Vatican bago maitalaga ang Rector magpasahanggang ngayon.

Ang pinakaunang Pilipinong Rector ng UST ay si Rev. Fr. Leonardo Legaspi, O.P. na naitalaga lamang noong 1971.

“University of the Philippines ” dapat ang ipapangalan sa atin noon.

Ang UST museum ang pinakamatandang museo sa Pilipinas na nag-eexist pa hanggang ngayon.

Ang pinakaunang aklat sa Pilipinas ay nailimbag sa UST.

Ginawang WWII military stronghold ang UST noong Japanese occupation.

Ang UST Main Library ang pinakamalaking library sa Asia.

Makikita sa UST rare books section ang ilan sa mga librong sobrang RARE tulad ng kay Copernicus.