Discover
Start a collection Keresés

Napi bibliai ige

1 contributed 2 participating

View more posts

bloodstyle

Published 2462 days - 0 stars

Reward

"Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében."
(Galátziabeliekhez írt levél 3. rész 18-19)

Comment
Create your text to image collection