Discover
Start a collection Keresés

Napi bibliai ige

1 contributed 2 participating

View more posts

bloodstyle

Published 2465 days - 0 stars

Reward

"Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel."
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 4-6)

Comment
Create your text to image collection