Discover
Start a collection Търси

СПЕЧЕЛИ С ZEPTER

1 contributed 1 participating

View more posts

snowflake379

Published 2621 days - 0 stars

Reward

Свободата се състои не толкова в това да изпълняваш своята воля, колкото в това да не се подчиняваш на чужда воля.
"Ж.-Ж. Русо"

Comment
Create your text to image collection