Discover
Start a collection Търси

СПЕЧЕЛИ С ZEPTER

1 contributed 1 participating

View more posts

snowflake379

Published 2617 days - 0 stars

Reward

ВСИЧКО,КОЕТО СЕ СЛУЧВА ЕЖЕДНЕВНО С НАС Е ЕДНО ГОЛЯМО УЧИЛИЩЕ НАРЕЧЕНО ЖИВОТ,а всички отделни моменти,случващи се в него са различни класове и часове !!!!!
НЯМА СЛУЧАНИ НЕЩА,ВСИЧКО Е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО !!!

Comment
Create your text to image collection