Discover
Start a collection Keresés

Napi bibliai ige

1 contributed 2 participating

View more posts

bloodstyle

Published 2463 days - 0 stars

Reward

"A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!"
( Márk evangéliuma 10,24 )

Comment
Create your text to image collection