Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2631 days - 0 stars

Reward

Ако некогаш го дознаеш растојанието помеѓу најдлабокиот камен во океанот и најсветлата ѕвезда на небото, ќе дознаеш колку ми недостигаш!

Comment
Create your text to image collection