Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2543 days - 0 stars

Reward

Не дозволувај на мене да се сеќаваш како на спомен затоа што спомените се минато. Сеќавај се на мене како на љубов, бидејќи само таа е вечна!

Comment
Create your text to image collection