Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2546 days - 0 stars

Reward

Ако некогаш се сретнеме, немој да ми подадеш рака. Ако некогаш се видиме, помини и немој да застануваш. Ако некогаш се најдеме, застани далеку од мене. Ако се уште се сакаме, ќе дојдат нашите денови.

Comment
Create your text to image collection