Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2545 days - 0 stars

Reward

Ти си цел и исполнување на мојот живот. Ти си срце кое ме љуби, уво кое ме слуша. Ти си рака која ме држи и снага која ме зајакнува.

Comment
Create your text to image collection