Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2511 days - 0 stars

Reward

Кога ќе ја прочиташ оваа порака, ти помисли на мене, како срцето ме стега. Откога тебе те знам, се ме потсеќа на тебе, твоето име во срцето ќе го носам и додека живеам, тебе ќе те сакам.

Comment
Create your text to image collection