Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2484 days - 0 stars

Reward

Вечерва додека розата ја милува тревата, додека тивката ноќ сонува за денот, вечерва додека сите во рајот сонуваат, јас сонувам за твојата прегратка.

Comment
Create your text to image collection