Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2693 days - 0 stars

Reward

Животот ми пропадна, сонцето во моите очи згасна, душата ми се затвори, срцето ме стега и само поради тебе се дадов на игла ............. => почнав да плетам <=

Comment
Create your text to image collection