Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2541 days - 0 stars

Reward

Кога зрно песок би било мерило за љубов, тогаш сите пустини на светот не би покажале колку те сакам.

Comment
Create your text to image collection