Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2639 days - 0 stars

Reward

Нема да ти го подарам мојот живот – ТАЖЕН е, ни мојата среќа – ја НЕМАМ, ни моите соништа – ПРАЗНИ се, ни моите чувства -БОЛНИ се, ќе ти го дадам СРЦЕТО мое бидејќи знае да сака за двајца!

Comment
Create your text to image collection