Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2518 days - 0 stars

Reward

Ти си коцка шекер, но бидејќи јас повеќе сакам шекер во прав, те чукав цела вечер! Да ти шепотам на уво, стари зборови како времето, зборови што само ти можеш да ги слушнеш, но само да беше во моите прегратки...

Comment
Create your text to image collection