Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2517 days - 0 stars

Reward

Немој да го изгубиш тоа што го имаш посакувајќи го тоа што го немаш, затоа што тоа што го имаш е нешто што некогаш го посакуваше!

Comment
Create your text to image collection