Discover
Start a collection Барај

Љубовна порака на денот

1 contributed 1 participating

View more posts

deanstoilovski

Published 2548 days - 0 stars

Reward

Тешко е да мразиш некого кому срцето си го дал. Тешко е да продолжиш, кога веќе еднаш си застанал. Тешко е да поминеш покрај некој кој ти бил се. Тешко е да сакаш, а да речеш не...

Comment
Create your text to image collection