Discover
Start a collection Hanapin

PAYO NI INDAY

1 contributed 1 participating

View more posts

mjbancai

Published 2740 days - 0 stars

Reward

whatever yuu do today, will matter tomorrow...kaya pag isipang mabuti ang mga bagay...dahil hindi mo na mababago ang nangyari na..

Comment
Create your text to image collection