Discover
Start a collection Hanapin

Mga Payo Ni Karding

1 contributed 1 participating

View more posts

juzztine001

Published 2468 days - 0 stars

Reward

Magbiro ka na sa lasing, magbiro ka
na
sa bagong gising, huwag lang sa lasing
na bagong gising.

Comment
Create your text to image collection