Discover
Start a collection Hanapin

sabi ni Bebang

1 contributed 3 participating

View more posts

vhern11

Published 2756 days - 0 stars

Reward

“Kung hindi na kayang panindigan hanggang sa huli, huwag nang simulan.”

Comment
Create your text to image collection