Discover
Start a collection Hanapin

PAYO NI INDAY

1 contributed 1 participating

View more posts

mjbancai

Published 2736 days - 0 stars

Reward
Para hindi masaktan ng BONGGA  huwag nang umasa ng SOBRA

Para hindi masaktan ng BONGGA, huwag nang umasa ng SOBRA. :)

Maria Junabeth Bancai

Comment
Create your text to image collection