Discover
Start a collection Hanapin

PAYO NI INDAY

1 contributed 1 participating

View more posts

mjbancai

Published 2742 days - 0 stars

Reward
Kapag nahirapan ka at nagtagumpay  ipagmalaki mo dahil ito ay pinaghirapan mo...

Kapag nahirapan ka at nagtagumpay, ipagmalaki mo dahil ito ay pinaghirapan mo. Kapag di ka naligo at nagpa-PUTOK ka, ipagmalaki mo pa rin dahil ito ay PINAGPAWISAN mo! :)

Maria Junabeth Bancai

Comment
Create your text to image collection