Discover
Start a collection Hanapin

PAYO NI INDAY

1 contributed 1 participating

View more posts

mjbancai

Published 2822 days - 0 stars

Reward
Kahit hindi AKO ang taong mahal mo  basta SINGLE ka  PANATAG AKO

Kahit hindi AKO ang taong mahal mo, basta SINGLE ka, PANATAG AKO :)

Maria Junabeth Bancai

Comment
Create your text to image collection