Discover
Start a collection Барај

Discover > Last created

Гатачка

Гатачка

Fortune Telling Ball

1 contributed 1 participating

Get in

Се за ЉУБОВТА

Се за ЉУБОВТА

Пораки

1 contributed 2 participating

Get in

Љубовна порака на денот

Љубовна порака на денот

Љубовта секогаш победува, срцето еднаш се повредува, солзите еднаш протекуваат- за оние кои прв пат искрено се вљубуваат!

1 contributed 1 participating

Get in