Discover
Start a collection Keresés

Lépcsős Szent János

1 contributed 1 participating + Info

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

A szeretet ereje a reményben rejlik, mert azáltal várjuk a szeretet jutalmát. A remény rejtett birtok birtoka, a remény kincstárba kerülése előtt is kétségtelen kincs; a remény pihenő fáradság közben, a szeretet ajtaja, végez a kétségbeeséssel; a remény távollévő dolgok képe. A remény hiánya a szeretet romlása. A remény köt a küszködéshez, attól függ a fáradozás, azt övezi az irgalom. (XXX.16.)

Comment
Create your text to image collection

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

Most tehát, mindezek tárgyalása után, hátra van még az a három, mely szorosra fogja és erősen tartja a mindent egyesítő köteléket: hit, remény, szeretet. De mindennél nagyobb a szeretet, (I Kor 13: 13) hiszen magát Istent is annak nevezzük. (I Jn 4: 8 és 16) Csakhogy én magam az egyiket sugárnak, a másikat fénynek, a harmadikat korongnak látom, ám mindazt egyetlen sugárzásnak, egyetlen ragyogásnak. A első ugyanis mindent megtehet, megalkothat, a másodikat Isten irgalma övezi s teszi megszégyeníthetetlenné, a harmadik pedig meg nem szűnik, fel nem hagy a futással, nem engedi, hogy az "áldott őrület" résztvevője valaha megnyugodjék. (XXX.1.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

Van, aki szenvedélytelen, de van, aki még a szenvedélytelennél is szabadabb minden szenvedélynél: az előbbi még erősen utálja a rosszat, az utóbbi viszont már egyre gazdagszik az erényekben. A tisztaságot is mondják szenvedélytelenségnek; és méltán, hiszen ízelítő az általános feltámadásból, vagyis a romlandók romolhatatlanságából. (XXIX.4.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

Minden kérésről imádság közben nyerünk világosan bizonyosságot. A bizonyosság szabadulás a kétségtől. A bizonyosság a bizonytalan biztos megnyilvánulása. (XXVIII.45.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

Ha sokáig könyörögsz, ne mondd, hogy semmi eredményt sem értél el, hiszen máris ott az eredmény; mert mi volna fenségesebb jó, mint Istenen csüggeni és vele megszakítás nélkül kitartóan egyesülni? (XXVIII.33.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

A hálás lelkeket a mi jó Pártfogónk kérelmük azonnali teljesítésével vonja szeretetéhez. A hálátlan kutyákhoz hasonló lelkeket viszont éppen a kérelmük keltette éhséggel és szomjúsággal készteti, hogy imádságban melléüljenek. A hálátlan eb ugyanis mihelyt megkapja a kenyeret, otthagyja azt, aki adta. (XXVIII.32.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

A hit szárnyat ad az imának: anélkül bizony az a mennybe föl nem szállhat. (XXVIII.29.)

Comment

gergelyutri

Published 2147 days - 0 stars

Reward

Ne légy túl okos az imád megfogalmazásában, hisz sokszor gyermekek egyszerű, együgyű dadogása lágyítja meg Atyjukat, aki a mennyekben van. (XXVIII.8.)

Comment

gergelyutri

Published 2238 days - 0 stars

Reward

Kerüld a kíváncsiságot, mert nincs, ami a nyugalmat úgy megfertőzné, mint a kíváncsiság. (XXVII.II.52.)

Comment

gergelyutri

Published 2238 days - 0 stars

Reward

Tartsd féken a nyelved, ha kunyhódból kimész, mert jól érti, hogy kell a sok keserves keresetet kis idő alatt elszórni. (XXVII.II.51.)

Comment

gergelyutri

Published 2238 days - 0 stars

Reward

Éjjel időd nagyobb részét imának szenteld, kisebb részét pedig zsoltározásnak; nappal viszont oszd be az idődet lehetőséged szerint. Az olvasás többnyire nem kis mértékben összpontosítja és felvilágosítja az elmét, hisz a Szentlélek szavai; ha követjük őket, biztosítják lelki egyensúlyunkat. A tett embere vagy: olvasmányaid legyenek gyakorlatiasak: azok megvalósítása ugyanis feleslegessé teszi a továbbiak olvasását.
Könyvek helyett inkább fáradozással igyekezz fényt deríteni a helyes tanításra! Különös tanokkal ne foglalkozz, mielőtt lelki tehetséged nincs hozzá, mert, homályos megállapítások lévén a gyengéket homályba borítják. (XXVII.II.47-48)

Comment

gergelyutri

Published 2238 days - 0 stars

Reward

Az előrehaladottak nemcsak ébren, de alvás közben is tevékenyek. Ezért némelyek még álmukban is becsmérlik a közeledő démonokat és tisztaságra intik az arcátlan nőket. (XXVII.II.43.)

Comment