Discover
Start a collection Ara

Atatürk diyor ki

1 contributed 1 participating + Info

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Comment
Create your text to image collection

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

Comment

SrCapitanGenialFabuloso

Published 3699 days - 0 stars

Reward

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Comment