Discover
Start a collection Keresés
T. T. versei

T. T. versei

1 contributed 4 participating + Info

T. T. versei

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

T. T. versei

tttimke

Published 2705 days - 0 stars

Reward

Kettőnkről

Eltört
a
szívem,
mécses
pislákol
szelíden
halott
színű
arcom
felett.
Mereven
fekszem
koporsó
ágyamon,
elveszett
önmagamon
gondolkodom.
Ami
tegnap
volt,
elviszi
a
ma,
a
holnapot
még
sötéten
látom.
Nem
tud
szóra
nyílni
keserűre
szakadt
szám,
most
temettem
egy
részem
el.
Halotti
lepellel
takarom
be
fásult
lelkemet.
Látom
még
kettőnket
zöld
réten,
fehér
virágot
szedni.
Egyedül
maradok
te már sehol
se vagy.
Csokrom
csak
egyre
szedem,
készítem
magam
halotti
toromra.

Comment
Create your text to image collection

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Pillanatnyi-kép

Pillanatnyi-kép

Két szemed
ködös
fátyolában
arcomat
kerested,
zavartan
ejtetted
szavaid,
miután
észrevettél
engem.
Hajadban
imitt-amott
ezüst szálak
csüngtek,
apró szemként
bújtak meg,
a sötétbarna
fürtökben.
Elveszni
véltem
nézésed
simogató
bársonyában.
Már nem
voltál
többé
önmagad ura,
marcangolt
a vágy,
űzött
belülről,
fűtött,
soha fel
nem tett
kérdések
sora.
A pillanat
véget ért,
tovább illant
az
elmúlás
ízébe,
de feledni
nem fogom
soha.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Jövőbe látó

Jövőbe látó

Mielőtt
halálomba
omlok
majdan,
utolsó
lepergő
képeimben
arcod
keresnem
kell.
Behunyt
szemmel
is
látni
foglak,
mielőtt
arcom
merev
lesz.
Ajkaim
többé
nem
ejthetnek
ki
egy
nevet,
de
magam
kis
szótárába
naponta
beírom
szüntelen,
tudom
így
lesz,
amíg
életem
folyik.
Bármerre
is
térj,
te
az
leszel
nekem,
aki
mindig
is
voltál.
Elvesztett
szemrehányás
gyötör,
de
jobb
mint
az
elgyötört
kínos
némaság.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Anyunak 2

Anyunak 2.
Arcod
redőinek
bársonya,
eleven
álmaim
lázába
vész.
Mosolyod
aranya,
én
kis
gödröm,
nevetésed
csengése
örökömmé
vált.
Kedvességed
szelídsége
benned
rejlő
kincs.
Tükörképem
vagy,
a
legszebb
kép,
amit
emberi
kéz
alkothat.
Szorul
a
húrok
torkom
körül…
Mindig
leslek,
féltelek,
lehetetlen

nyom
ha
nem
tudok
rólad.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Húsvétra

Húsvétra


Golgotán
álló
Szentkereszt
hitem
naponta
oda
vesz.
Jézusi
erő
légy
velem,
ha
majd
a
dombra
kell
cipelnem
súlyos
keresztem.
Értem
is
meghaltál,
Megváltó
Istenem,
gyáva
vagyok
a
megfeszítéshez
gyarló,
aki
csak
téged
követ.
Áldozom
emlékednek
lehajtott
fővel,
imára
kulcsolom
két
kezem
feltámadok
benned
minden
évben…

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Húsvét

Húsvét


Keresztutat
járó
Emberfia,
töviskoszorúval,
ostorral
vert
megfeszített
isten-
csoda.
Feltámadott
Krisztus-
szív,
sebtől
vérző
anya.
Mária
könnyétől
fakadó
áhítat,
némán
álló,
nem
találó
szavak.
Imádkozó
kezek,
téged
áldó
végtelen
tömegek…

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Macska-dal

Macska-dal
Elaludt a ház, becsukva ezernyi szemét,
hidegként zuhant le rám,
a sejtelmesen dúdoló őszi szél.

Az éjszaka szétterítette a földön,
fekete fátylát, özvegyként gyászolja,
mindenki csöndes álmát.

Csillagport hintet fátyolára,
karját nyújtva hívott engem,
egy kis táncra.

Ölembe tartottam a cicát,
halk dorombolása felverte
a csendes magányt.

Telhetnek az évek, jöhetnek új csodák,
mi ketten ott fogunk ülni,
várva egy újabb éjszakát.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Egyszer

Egyszer

Elmúlik lassan ifjúságunk,
régen elfelejtett szavak,
halvány képe pulzál majd bennünk.
Akkor, ha kitárod szíved,
én ott leszek veled.

Lassan visszatér minden emlék,
egy elfakult arc a hosszú útról.
Rám nézel majd, kitárva karod:
de csak egy árnyék marad ott.

Életedet becsüld meg!
Szeresd azt, ki viszont szeret.
Önmagad meg ne tagadd,
ne szégyelld, ki másabb nálad.

Ha valami kissé kopott,
vedd annak szívét magadhoz,
hisz az új akarat, múltját nem fedheti el,
sem ha öröm éri, sem ha sírni kell.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Vallomás 2

Vallomás 2.

Az idő,
amit
elvesz
rabol és
foszt.
Nem kérdez,
rám
teszi
hosszú
napok
ostoba kínjait,
mindezt
távol
tőled.
Lopva figyelem,
mozdulataid
rejtett
zugát.
Éhesen kutatlak,
remegő
vágyak
égetnek,
porrá válok
tekinteted
szépségében.
Elveszni látszom
érzéseim
zuhatagában,
titkolom
a fájdalmat,
nem
tudhatod
kesergő
szerelmemet.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward

Visszanéző
(neked)

Már
más vagyok,
nem
hullnak
az
égből,
pihe- puha
csillagok.
Könnyek
se zárják
el
az
utakat,
néma falak
fogadnak.
Ismeretlen
világ tárult
eléd,
más hordoz
a
tenyerén.
Szólítalak,
halkan suttogom
neved,
nem hallja
más,
csak
a
lázas
szívverésem.
Madárszárnyon
repülő idő,
teregeti
fáradt szárnyát
felém.
Útjába
áll a
lélek,
fásult léptei
kísérti
lázas
múltját.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward
Novemberi lét 2

Novemberi lét 2.


Szomorúan
lépkedő
öreg
idő,
könnyeit
törölgető,
deret
cipelő
szélvész
fagy.
Remegő,
lassan
haldokló
levelek,
szürkére
festett
nappalok,
csendet
hívó,
álmatagan
ringó
novemberi
lét.

Comment

tttimke

Published 2709 days - 0 stars

Reward

Töviskoszorú-fájdalom

Veszíteni
tudni
kell
könnyekbe
hal
bele
a
bánat.
Szúrós
szirteken
szánakozó
tövis
magába
görnyed,
fáj
neki,
ha
nem
bánthat.