Discover
Start a collection Търси
Every day wisdom

Мъдрости За Всеки Ден

1 contributed 31 participating + Info

Every day wisdom

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

Мъдрости За Всеки Ден

stelyl

Published 1455 days - 3 stars

Reward

Едно от най-опасните изречения е,,Всички правят така``Л.Н.Толстой

2 comments

Comment
Create your text to image collection

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward

Човек трябва да бъде достъпен за страстите,но и да властва над тях.

Comment

stelyl

Published 1455 days - 1 star

Reward

Ревнува този който се страхува да не загуби това което не заслужава.

Comment

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward

Не се издигай прекалено високо, за да не паднеш твърде ниско... !

Comment

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward
Любовта и кашлицата не се крият!

Любовта и кашлицата не се крият!

Comment

stelyl

Published 1455 days - 1 star

Reward

Попитaли един мъдрец:
-aко ме обичa, ще се върне ли ?
Мъдрецът отговорил:
-aко те обичa, нямaше дa си тръгне !

1 comment

Comment

stelyl

Published 1455 days - 0 stars

Reward

Ако мислиш за нещо лошо, при теб няма дя дойде нищо добро.

Comment

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward

Страхливците са тези, които до сега нищо лошо не им се е случвало. Тези, които са влюбени в живота си и не могат да претърпят лоша съдба

Comment

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward

Много може не онзи, който разчита на другиге, а онзи, който разчита на себе си .

Comment

stelyl

Published 1455 days - 0 stars

Reward

Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав!
Рей Чарлз

Comment

stelyl

Published 1455 days - 2 stars

Reward

"Нашата любов е невъзможна" - казало балончето и гушнало кактуса!

Comment

stelyl

Published 1455 days - 1 star

Reward
Love is in you

Love is in you

Comment