Discover
Start a collection Търси

Zen ДЗЕН СЪВЕТ

1 contributed 1 participating + Info

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Болката е неизбежна. Страданието е въпрос на избор.

Comment
Create your text to image collection

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Утре кажи това, което искаш да кажеш сега.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Откажи се от светостта, отречи се от мъдростта,
и ще бъде сто пъти по-добре за всеки.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

''Няма грешки - има само уроци''

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Ден след ден - все хубави дни!

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Щастието, което търсим е на същото място, където е и страданието.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Търси щастието единствено в себе си.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Чувал ли си какво има да ти каже тишината? Тишината е гласът на Бога.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Когато умът е в покой светът е пълноцветен!

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Само безкрайното търпение поражда незабавни резултати!

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

Истинското щастие е свързано с липсата на желания и не се появява, докато те не се преодолеят.

Comment

nstefanova

Published 2169 days - 0 stars

Reward

“Научи се да държиш хлабаво всичко, което не е вечно”

Comment