Discover
Start a collection Keresés
Szóval és tettel - avagy: Olvasd el és éld meg :)

Napi Ige

1 contributed 2 participating + Info

Szóval és tettel - avagy: Olvasd el és éld meg :)

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

Napi Ige

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában." (Zsolt 1)

Comment
Create your text to image collection

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Várom az Urat,lelkem várja Őt,és az Ő Igéjében bízom." (Zsolt130,5)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

‎"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk.
Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben,
az az Istenben marad, s az Isten is benne marad." (1Jn 4,16)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 1 star

Reward

"Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen,
s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást.
Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket."(Kol 3,16)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert,
és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben" (1Tim 3,13)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

‎"Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak." (1Kor 9,26-27)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” (Róm. 12.16-18)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

‎"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Minden szabad, de nem minden használ.
Minden szabad, de nem minden szolgál javunkra." (1Kor10,23)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok,
de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött béke-
szövetségem nem inog meg." (Iz 54,10a)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

"Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erőm." (Iz 49,5b)

Comment

kissdarazs

Published 2131 days - 0 stars

Reward

‎"Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok" (Mt 5,48)

Comment