Discover
Start a collection Keresés
Egy népdal, hogy felvidítson vagy megríkasson, szép emlékeket ébresszen, táncra perdítsen. Egy dal, hogy hangosan nótázz másokkal, hogy magadnak énekeld, vagy csak csendben dúdold.

Népdalok (ma mit dúdolsz?)

1 contributed 1 participating + Info

Egy népdal, hogy felvidítson vagy megríkasson, szép emlékeket ébresszen, táncra perdítsen. Egy dal, hogy hangosan nótázz másokkal, hogy magadnak énekeld, vagy csak csendben dúdold.

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

Népdalok (ma mit dúdolsz?)

szerediemese

Published 1398 days - 0 stars

Reward

Kicsi tulok, nagy a járom,
fiatal még azén párom.
Három kerek évig várom,
mégis ő lesz az én párom.
.
Kicsi tulok, nagy a szarva,
nem fér be az istállóba.
Le kell a szarvából vágni,
a babámtól el kell válni.
.
Kicsi leány, nagy a csöcse,
nem tudja, hogy hová tegye.
Felteszi a bal vállára,
leér a segge partjára.

Comment
Create your text to image collection

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

A jászsági zöld erdőbe nem csörög a falevel,
ne menj arra kis angyalom mert meg öl a szerelem.
Diófára rászállott egy bús gerlice madár, onnan integet,
szakíjjátok, ha bírjátok százfelé a szívemet!

A jászsági fogadóba mindig rólam beszélnek,
jó híremet, rossz híremet eleresztik a szélnek,
jó híremet, rossz híremet engedjétek a szélnek az útjába,
te meg babám ne halgass már senkinek a szavára. (Jászság)

Jászság / népdal

népdal

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Mondd meg nékem cserebogár, mikor lészen tavaszvilág?
Akkor lészen tavaszvilág, mikor erdők béborulnak.

Mikor erdők béborulnak, s e mezők es bézöldülnek,
S e mezők es bézöldülnek, s e madárkák összegyűlnek.

Összegyűlnek, énekelnek, csak ez árvák keseregnek,
Aszú fának zöld levele s ez az árvák víg öröme.

S e holtak es arról hallják, ha nekünk es tavaszunk jő,
Kicsi bárány bőgéséről, s egy tilinka szólásáról. (Moldva)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Múlassunk hát egy vagy két óráig,
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.

Végbúcsúnknak hamar vége lészen,
Szegénylegény akármerre mégyen,
Akármerre fordítja kalapját,
Szegénylegény így éli világát.

Nem kínlódik rossz feleségével
Nem két-három síró gyermekével
Korán fekszik virradtakor kel fel,
Ennél szebb élet ugyan hová kell.

Ha bort iszom jó kedvem van tőle
Haragszik a feleségem érte.
Ha haragszik elfordulok tőle,
Itt a hátam, diskuráljon véle. (Nagyszalonta, Alföld)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Körösfői Részeg alatt
három kislány zabot arat,
ej-haj, zabot arat a lovának,
szeretőt keres magának.
Ej-haj, zabot arat, nem vadlencsét,
lányt szeretek, nem menyecskét.

Édesanyám is árva volt,
mégis énrám jó gondja volt,
ej-haj, éjjel sütött, nappal mosott,
jaj, de keservesen tartott!

Mondd meg babám, vagy izend meg,
mért haragudtál énrám meg?
Én azt nem izenem,meg se mondom,
mer' én terád nem haragszom.
Én azt nem izenem, meg se mondom,
tudod te, hogy mér' haragszom. (Kalotaszeg, Körösfő)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward
Nem sajnálom fáradtságom

Nem sajnálom fáradtságom,
csak Úr Jézust megláthatnám.
Paradicsom szegeletén
arany szőnyeg leterítve.
Azon felül rengő bölcső,
abban fekszik az Úr Jézus.
Az Úr Jézus Isten fia,
jobb kezében arany alma.
Bal kezében arany vessző,
fel-fel hajtja, megzúdítja.
Zúg az erdő, cseng a mező,
nem láthatnék több gyümölcsfát,
mint Úr Jézus keresztfáját.
Piros vérrel virágozik.
Piros vérrel virágozik,
Szent Lélekkel gyümölcsözik. (karácsonyi kántálás, Ördöngösfüzes)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Három liter pálinka
egy asszonynak micsoda,
Dunáról fúj a szél.
Haj dunárom, dunárom,
lesz a nyáron gunárom,
Dunáról fúj a szél.

Öreg vagyok gügyögök,
a fenének se köllök,
dunáról fúj a szél.
Egyszer-kétszer kapok én,
mindjár oda vagyok én
Dunáról fúj a szél. (Sárköz, Dunántúl)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Kívül égek, kívül égek, belül fázom
szerelemnél, szerelemnél jobb az álom
mer' az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom
áj ná ná ná ná ná ná ná ná ná ná.

Elmegyek, elmegyek jó messzire
nem leszek senkinek a terhére
nem írok levelet és nem is üzenek
lesz még tavasz lesz még nyár de én nem leszek. (Mezőmadaras)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Lassan, kocsis, hogy a kocsi ne rázzon,
hogy a szívem a babámért ne fájjon!
Nincs az útban sem patika, sem orvos, sem orvos,
babám gyógyít, nem a kórházi orvos.

Beteg vagyok, a szerelem betege,
világoskék szemmel vagyok megverve.
Világoskék szemmel vagyok megverve, megverve,
nem gyógyít meg, csak a babám szerelme. (Hódmezővásárhely, Csongrád)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Bonchidai menyecskék,
ugrálnak, mint a kecskék,
szeretőjük mindig más,
az uruk csak ráadás.
A-la-la-la...

Bonchidai menyecskék,
ugrálnak, mint a kecskék,
hazajönnek vizesen,
csókot adnak szívesen.

Bonchidai híd alatt
lányok sütik a halat,
papírosba takarják,
a legénynek úgy adják.

Bonchidai hegy alatt
leány a legény alatt.
Azért feküdt alája,
mert viszketett a szoknyája.

Ezeknek a legényeknek
kell valami szegényeknek,
de én biza nem adok,
inkább leány maradok!

Előre hát legények,
ne a szoknyát lessétek!

Ez a legény picike,
nem fér rá a bilire.
Széket tesznek alája,
úgy mászik fel a lányra.

Rezeg nagyon a bokor,
csipke látszik legalól.
Rugdosódik ott négy láb,
Ajaj, mi lesz ezután?

Bonchidai menyecskék,
ugrálnak, mint a kecskék,
szeretőjük mindig más,
az uruk csak ráadás. (Bonchida, Mezőség)

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Fene ette vóna meg a világot!
Jobb dolga van a kutyának, mint másnak,
mert a kutya bebujik a szénába, szalmába,
én meg csak úgy tekergek a világba!

Fene ette vóna meg a világot!
Jobb dolga van a bolhának, mint másnak,
mert a bolha bebujik a pendelybe, gatyába,
én meg csak úgy tapogatok utána.

Fene ette vóna meg a világot!
Jobb dolga van a bikának, mint másnak,
mert a bika megdöfi a legszebbik tehenet,
én meg csak úgy meresztem a szememet!

Csináltattam egy jó nagy szekeret,
elé fogtam három kopasz egeret.
A nyakában lityeg-lötyög a járom, a járom,
látlak-e még kisangyalom a nyáron?

Comment

szerediemese

Published 2153 days - 0 stars

Reward

Akkor szép az erdő, mikor zöld,
mikor a vadgalamb benne költ.
Olyan a vadgalamb olyan, mint a lány,
sírva sétál a párja után.

Erre gyere erre, nincsen sár,
az ajtómon nincsen semmi zár,
az ajtómon van egy fakilincs,
jaj Istenem még szeretőm sincs!

Ezt a kerek erdőt járom én,
ezt a barna kislányt várom én,
ez a barna kislány Viola,
én vagyok a vigasztalója.

Téged látlak mindig álmomban,
álmom után minden dolgomban,
ha sóhajtok érted a panasz,
ha örülök érted vagyon az.

Jaj, de sokat jártam, fáradtam,
mikor házasodni akartam,
nem találtam kedvemre valót,
csak az a szeretőm, aki volt.

Elvágtam az ujjam, jaj de fáj,
füge fa levelet tettem rá.
Füge fa levele, gyógyítsd meg,
gyere kis angyalom, csókolj meg!

Comment