Discover
Start a collection Hanapin

love medicine

1 contributed 2 participating + Info

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

chinchincruz

Published 2018 days - 0 stars

Reward

Bakit kailangan mong masaktan sa isang tao o bagay na hindi naman sau nakalaan,,,,,

Comment
Create your text to image collection

chinchincruz

Published 2018 days - 0 stars

Reward

Kailan bah dapat huminto ang tao sa pagmamahal, kapag sumuko na ang lahat o kapag ikaw mismo hindi na alam ang pakahulugan ng salitang pagmamahal,,,,,

Comment

chinchincruz

Published 2020 days - 0 stars

Reward

Bakit kailangang lumuha kung alam mong ang kapalit nito'y pagdurusa,,,,,

Comment

chinchincruz

Published 2020 days - 0 stars

Reward

Bakit kung kailan natuto kang magmahal,,dun ka pa nya iiwanan,,,,,

Comment

chinchincruz

Published 2020 days - 0 stars

Reward

Bakit kailangangang masaktan kung ang nais moh lang naman ay magmahal,,,,,,

Comment