Discover
Start a collection Търси
Късметчета за всеки ден. Мъдри мисли, пожелания и забавни фрази.

Късметчета

1 contributed 2 participating + Info

Късметчета за всеки ден. Мъдри мисли, пожелания и забавни фрази.

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

Късметчета

steeee22

Published 1535 days - 0 stars

Reward
Много жени  коли и весели дни!

Много жени, коли и весели дни!

girl

Comment
Create your text to image collection

steeee22

Published 1535 days - 0 stars

Reward
С постоянство  всичко се постига

С постоянство, всичко се постига.

Comment

steeee22

Published 1535 days - 0 stars

Reward
Който търси  намира

Който търси, намира.

Comment

steeee22

Published 1535 days - 0 stars

Reward
Който учи  ще сполучи

Който учи, ще сполучи :-)

???

Comment

steeee22

Published 1535 days - 0 stars

Reward
Има ли желание  има и начин

Има ли желание, има и начин.

Comment